Властивості інформації. Інформаційні процеси.

Властивості інформації.

 1. Повнота : якщо вас повідомлять, що буде контрольна, але не зазначать, з якої теми та з якого предмету, то інформація буде неповною.Ця властивість характеризує якість інформації і визначає достатність даних для ухвалення рішення. Ніж повніше дані, тим ширше діапазон методів, що можна використовувати в ході інформаційного процесу;
 2. Достовірність : якщо вам скажуть, що контрольна буде завтра, а насправді вона буде післязавтра, то інформація буде недостовірною. При реєстрації сигналів завжди є присутнім якійсь рівень сторонніх сигналів — «інформаційний шум». Якщо корисний сигнал зареєстрований більш чітко, чим сторонні сигнали, достовірність інформації буде більш високої;
 3. Адекватність — це ступінь відповідності реальному об’єктивному стану справи. Неадекватна інформація утворюється звичайно при створенні нової інформації на основі неповних або недостовірних даних. До створення неадекватної інформації може привести і застосування неадекватних методів до повних і достовірних даних;
 4. Корисність : якщо ви дізнаєтеся, що контрольна буде з певної теми математики, то отримана інформація буде для вас корисною.
 5. Своєчасність : якщо ви дізнаєтеся про контрольну вже після її проведення, то отримана інформація буде несвоєчасною.
 6. Зрозумілість : якщо інформацію про контрольну передати азбукою Морзе, яку ви не знаєте, то така інформація буде для вас незрозумілою. Це міра можливості одержати ту або іншу інформацію. На ступінь доступності інформації впливають одночасно як доступність даних, так і доступність адекватних методів для їхньої інтерпретації;
 7. Об’єктивність : Це поняття є відносним. Елемент суб’єктивності вносять методи. Наприклад, ті самі події, які зафіксовані в історичних документах різних країн, виглядають цілком по-різному. Інформація про об’єкти, отримана за допомогою фотознімків, більш об’єктивна, чим отримана за допомогою рисунків;

Формування уявлень про інформаційні процеси.

Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою методів. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Основними операціями є:

 • збір даних — накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення;
 • формалізація даних — приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;
 • фільтрація даних — усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень;
 • сортування даних — впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;
 • архівація даних — збереження даних у зручній та доступній формі;
 • захист даних — комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних;
 • транспортування даних — прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називати сервером, а споживача — клієнтом;
 • перетворення даних — перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або зміна типу носія.

Предмет і задачі інформатики.

Слово «інформатика» походить від французького слова Informatique, утвореного в результаті об’єднання термінів Informacion (інформація) і Automatique (автоматика), що виражає її суть як науки про автоматичну обробку інформації.

Під інформатикою в даний час розуміється комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає всі аспекти розробки, проектування, створення, оцінки, функціонування комп’ютерних систем переробки інформації, їх застосування і впливу на різні галузі соціальної практики.

Предмет інформатики складають такі поняття:

 • апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;
 • програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;
 • засоби взаємодії апаратного і програмного забезпечення;
 • засоби взаємодії людини з апаратними і програмними засобами.

Як видно з цього списку особлива увага приділяється питанням взаємодії. У інформатиці методи і засоби взаємодії називають інтерфейсом. Методи і засоби взаємодії людини з апаратними і програмними засобами називають користувальним інтерфейсом. Відповідно існують апаратні, програмні й апаратно-програмні інтерфейси.

Основна задача інформатики — впровадження і розвиток передових технологій, а також автоматизація етапів роботи з даними, методичне забезпечення нових технологічних досліджень.

У складі основної задачі інформатики сьогодні можна виділити наступні напрямки для практичних додатків:

 • архітектура обчислювальних систем (прийоми і методи побудов систем, призначених для автоматичної обробки даних);
 • інтерфейси обчислювальних систем (прийоми і методи керування апаратним і програмним забезпеченням);
 • програмування (прийоми і методи розробки комп’ютерних програм);
 • перетворення даних (прийоми і методи перетворення структур даних);
 • захист інформації (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту даних);
 • автоматизація (функціонування програмно-апаратних засобів без участі людини);
 • стандартизація (забезпечення сумісності між апаратними і програмними засобами).

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*