Мова HTML. Основні теги.

  1. Структура HTML документів. Управління кольором фону сторінки. Оформлення смислових частин сторінки абзацами.

Структура документу:

<HTML> — повідомляє браузеру, що далі слідує текст, який слід інтерпретувати як HTML документ.

<HEAD> — виділяють заголовок документа, в якому міститься службова інформація.

<TITLE> … </TITLE> — виділяють назву сторінки, яка відображається в заголовку вікна браузера|.

</HEAD>

<BODY> — виділяють основну частину – “тіло” – web-сторінки.


</BODY>

</HTML>

Атрибути тега BODY

<BODY bgcolor=”колір”> – атрибут задає колір фону сторінки.

<BODY background=«URL\*.jpg»> – атрибут заповнює сторінку графічним малюнком, якщо графічний файл в одній папці із сторінкою указується тільки ім’я файлу.

<BODY text=”колір ”> – задає базовий колір шрифту для сторінки.

 

Оформлення смислових частин сторінки абзацами.

<P>…</P> – тег розбиває текст на параграфи (абзаци).

<BR> – обриває рядок і починає новий.

<NOBR>…</NOBR> – забороняє перенос тексту на інший рядок.

<WBR>…</WBR> – дозволяє розривати довгі слова (наприклад, при виведенні довгих медичних термінів).

<!- — … — -> – тег коментарів. Текст розміщений в цьому тегі не відображається комп’ютером

 

2. Теги заголовків. Зміна розміру шрифту. Горизонтальні лінії. Параметри вирівнювання тексту. Зміна зображення символів.

<Hn>…</Hn> – тег керує розміром символів в заголовках (1≤n≤6)

<BIG>…</BIG> – збільшує розмір шрифту на 10% в порівнянні з базовим.

<SMALL>…</SMALL> – зменшує розмір шрифту на 10% в порівнянні з базовим.

<PRE>…</PRE> – позначає фрагмент тексту форматування якого здійснено наперед. Зручно використовувати при виведенні програм на мовах програмування, при виведенні тексту, що містить спеціальні символи, в деяких випадках замінює тег <NOBR>…</NOBR>

<HR> – тег горизонтальної лінії, може бути засобом організації тексту і дизайну.

align=Left (Right, Center) – вирівнювання лінії на сторінці.

saze=nтовщина лінії в пікселях (1n175) за умовчанням 2 пікселі.

color=”колір – колір|цвіт| лінії задається назвою кольору або 16-ковим кодом width=n% – ширина лінії у відсотках до ширини екрану.

noshade – атрибут без параметра, показує об’ємні лінії, встановлюється за умовчанням.

shade – атрибут без параметра показує контур лінії, якщо заданий колір, атрибут не працює.

<Left> … </Left> – вирівнювання тексту по лівому краю сторінки.

<Right> … </Right> – вирівнювання тексту по правому краю сторінки.

<Center> … <Center> вирівнювання тексту по середині сторінки.

<BR> – обриває рядок і починає новий.

<B>…</B> – виділення напівжирним шрифтом.

<I>…</I> – виділення курсивом.

<SUB>…</SUB> – нижні індекси.

<SUP>…</SUP> – верхні індекси.

<S>…</S> – закреслений текст

<U>…</U> – підкреслений текст

<DEL>…</DEL> – виділяє текст (закресленням), який необхідно позначити як видалений (застарілий).

<INS>…</INS> – виділяє текст (підкресленням), який необхідно позначити як вставлений.

<ABBR>… </ABBR> – використовується для виділення абревіатур.

<ACRONYM>… </ACRONYM> – використовується при виділенні акронімів (наприклад: і т.д.; і т.п.).

<ADDRESS> . . . </ADDRESS> — виділення контактної інформації – електронної або поштової адреси, телефону і т.д.

3. Додаткові можливості форматування. Завдання атрибутів окремим розділам сторінки. Елемент «рядок, що біжить».

<BASEFONT> – тег, що визначає базовий стиль тексту сторінки.

size=n – установка фактичного розміру шрифту£ (1 n £ 7)

size=k – встановлює відносний розмір символів тексту (1£  nk  £ 7).

color= – колір символів

face= – тип шрифта

<FONT>…</FONT> – визначає стиль елементу сторінки, атрибути такі ж, як у попереднього тега <BASEFONT>

<BDO >…</BDO> – дозволяє змінювати напрям тексту

dir=LTR – зліва направо (RTL – справа наліво)

 

<BLOCKQUOTE>…</BLOCKQUOTE> – позначає цитату, текст цитати розташовується з відступом від лівого краю вікна і може використовуватися в самих різних випадках. Якщо необхідно, лапки задаються явним чином

site=URL – адреса джерела цитати, якщо вона з Інтернет

<Q>…</Q> – використовується для виділення цитати усередині абзацу.

<MARQUEE> … </ MARQUEE > – рядок символів, що біжить.

bgcolor= колір – колір фону.

height= n – висота рядка в пікселях (k% – висота рядка у відсотках)

aling= … – вирівнювання (top – по верхньому краю, middle – по центру, bottom – по нижньому краю).

direction= … – напрям руху рядка (left, right).

behavior= … – поведінка рядка (scroll – безперервний рух, slide – вийшла і зупинилася, alternate – реверс)

loop= . – кількість проходів рядка (значення: число).

scrollamount= . – швидкість руху рядка (значення: число).

scrolldelay= . – часовий інтервал між кроками в мілісекундах (значення: число), рядок може рухатися ривками.

Мова HTML. Основні теги.: 4 комментария

  1. Просто і зрозуміло. З врахуванням першої і другої частини — все що потрібно початківцям. Дуже дякую.

Обсуждение закрыто.