Газета (MS Publisher)

Газе́та (від італ. gazzetta — назва дрібної монети) — щоденне або щотижневе періодичне видання у формі складених аркушів, містить новини і коментарі.

Історія газет

Попередниками газет вважаються новинні повідомлення, що розповсюджувалися в Стародавньому Римі про події, що відбулися в місті. Переписували від руки сувої під назвою Acta diurna populi romani Щоденні справи римського народу»), вивішувалися на площах і доставлялися політикам чи просто знатним городянам. Це були дерев’яні дощечки.

Першою в світі друкованої газетою став «Столичний вісник», який почав виходити в Китаї в VIII столітті. У ній поміщали укази імператора та повідомлення про найважливіші події. Газети «друкували» з дощок, на яких вирізали ієрогліфи, покривали тушшю і робили відбитки. Ця технологія була вкрай незручною, оскільки дошка від частого покривання фарбою швидко приходила в непридатність.

Свій сучасний вигляд газети почали набувати в XVI столітті. Тоді й стало звичним сама назва «газета» — по найменуванню дрібної італійської монети gazzetta, яку зазвичай сплачували за рукописний листок новин у Венеції. Вважається, що саме в цьому місті були утворені перші бюро по збору інформації — прообрази інформаційних агентств — і виникла професія «письменників новин».

До числа перших газет, сильно нагадують сучасні нам видання, прийнято відносити газету «La Gazette», яка видавалася з 30 травня 1631 у Франції. Тираж газети налічував близько 1200 примірників, а її видавцем став, отримавши у 1630 патент на поширення новин на території Франції, дворянин Теофраст Ренодо. Політичне значення «La Gazette» було настільки велике, що деякі повідомлення в неї писали особисто король Франції Людовик XIII, а також кардинал Рішельє.

Газети набули комерційну цінність після винаходу друкування, почали випускатися в Німеччині в 1609 р., в 1616 р. – у Нідерландах.

У 1622 з’явилася перша газета англійською мовою «Weekly News», редакторами були Ніколаc Бурн і Томас Арчер.

Вдосконалення поліграфії, винахід парового верстата в 1814, роторної машини в 1846 у США та в 1857 в Англії, газетного паперу (зробленого з дерев’яної пульпи, технологія стала використовуватися в Англії в 1880-х) і підвищення грамотності збільшило випуск газет. Після появи комп’ютерних технологій вартість виробництва газет зменшилася.

Види і типи газет

за принципом територіального поширення та охопленням аудиторії — загальнонаціональні, регіональні (республіканські, обласні, крайові), місцеві (міські, районні), внутрішньокорпоративні (звернені до співробітників певної організації);

за тематикою — ділові, загальнополітичні, галузеві, рекламно-інформаційні, розважальні, змішані; також за віковим принципом — дитячі, молодіжні газети, газети для пенсіонерів тощо;

за періодичністю — щоденні (ранкові або вечірні), щотижневі, щомісячні;

за форматом — A4 (210 × 297 мм), Берлінер (470 × 315 мм), A3 (297×420 мм), A2 (420×594 мм);

за стилем оформлення — кольорові, чорно-білі і чорно-білі з кольоровими вставками;

за вартістю — платні та безкоштовні.

Інформаційні жанри

Інформаційні жанри — новина, замітка, репортаж, звіт, інтерв’ю — відрізняються оперативністю, наявністю в матеріалах подієвого приводу, розглядом окремого факту, явища.

Сенсація — найбільш ходовий товар в масовій пресі. Видавцеві він підвищує тиражі газет, приносить прибутки. Зусилля репортерів цих видань спрямовані на те, щоб кожен номер забезпечити незвичайної, захоплюючою новиною.

Інтерв’ю. Цей жанр є розмовою журналіста з однією або кількома особами, що має суспільний інтерес. Виклад фактів, висловлювання про події ведеться від імені людини, яку опитують.

Репортаж. На відміну від інших інформаційних жанрів репортаж не просто повідомляє про факти, події, а показує їх через безпосереднє сприйняття автора, як би відтворюючи картину того, що відбувається. В основі репортажу завжди знаходиться суспільно значуща подія, яка розвивається на очах у читача. Це свого роду історія події. Характерні особливості жанру — оперативність, динамічність, наочність.

Замітка. Це найпоширеніший інформаційний жанр. Він повідомляє про важливий факт, подію суспільного життя. Основні його риси — стислість викладу, висока оперативність. Відповідає читачам на питання: що, де, коли? Не дає аналізу подій.

Звіт — це розгорнуте інформаційне повідомлення про подію сфери навколишньої дійсності (конференції, засідання, симпозіуми, семінари, збори тощо), тобто про ту подію, на якому відбувається великий обмін інформацією.

Види звіту:

Прямий інформаційний звіт — відтворює подію в хронологічному порядку. Журналіст докладно відображає те, що відбувається, нічого не коментуючи.

Аналітичний звіт — розповідаючи про подію, журналіст повідомляє подробиці з деякими коментарями.

Тематичний звіт — порушує хронологічний порядок події, автор вибирає доповіді, пов’язані однією-двома темами, проблемами, відмовляється від побічних деталей і приділяє увагу виступам людей, що торкнулися обрану їм тему.

Аналітичні жанри

Коментар – цей жанр використовується для оперативного роз’яснення важливих подій суспільного життя. До недавнього часу його вважали одним із різновидів статті, яка відрізняється оперативної та гнучкою формою, застосовується для відгуку на такі явища, як документ, мова політичного діяча, виступ преси тощо. Однак незважаючи на те, що ці два жанри часто фігурують у одному ряду, між ними є істотна різниця. Коментар вимагає мінімального розміру і вибудовується, як правило, навколо одного факту (або ланцюга однозначних фактів). Стаття ж передбачає ґрунтовний аналіз явища, розкриття його різних сторін, залучення фактів різних планів.

Кореспонденція – це найбільш поширений аналітичний газетний жанр, який ґрунтується на конкретному аналізі фактів, вивченні будь-якої локальної ситуації.

Стаття — це один з найбільш поширених і складних газетних жанрів. Їй притаманні найбільша, порівняно з іншими жанрами, широта теоретичних і практичних узагальнень, глибокий аналіз фактів і явищ, чітка соціальна спрямованість.

Рецензія. З допомогою цього жанру журналіст осмислює і оцінює наукові, суспільно-політичні, художні твори. Головна відмінність рецензії від інших жанрів полягає в тому, що її об’єктом є не безпосередні факти дійсності, а факти та явища, вже вивчені, осмислені і відображені в книгах, спектаклях, кінофільмах тощо. Рецензія оцінює достоїнства і недоліки роботи, зіставляючи результати дослідження з життям, роблячи відповідні висновки.

Огляд ЗМІ — цей жанр дуже схожий з жанром рецензії, оскільки являє собою одну з форм рецензування.

Огляд — це один з найпоширеніших аналітичних жанрів, в основі якого лежить осмислення системи подій і фактів, обмежених певними часовими і географічними рамками. Огляд дає читачеві багату, різнобічну картину навколишньої дійсності, розкриває зв’язки між явищами суспільного життя, вказує на тенденцію їх розвитку.

Дослідники жанрів журналістики відзначають такі особливості огляду:

— оглядач оперує не окремим фактом, не окремим подією, а більш-менш широкої сукупністю фактів, подій, ситуацій, явищ, процесів, сторін суспільного життя. Це набір не випадкових, а ретельно відібраних фактів, з яких складається правдива картина дійсності в її певному аспекті (політика, промисловість, сільське господарство, культура тощо);

— кожен окремий факт, подія, явище розглядається автором не самостійно, а як елемент цілого.

Художньо-публіцистичні жанри

Фейлетон. Це один із сатиричних жанрів, завдання якого — викриття суспільних вад, недоліків, сприяння їх викоренення.

Памфлет – цей жанр відрізняється від фейлетону більш гострої сатиричної забарвленням, нерідко зовнішньополітичної спрямованістю. На відміну від фейлетону, який будується на одному або групі близьких один одному фактів, явищ, у памфлету більш широкого масштабу. Його призначення — вести вогонь по системі поглядів, розкрити суттєве в політиці ворога, у його ідеологічної концепції, в його методи дії

Нарис — це головний художньо-публіцистичний газетний жанр, що включає в себе всі функції ЗМК (засобів масової комунікації) з переважаючою функцією виховання. Цей жанр займає як би проміжне місце між журналістикою і літературою.

Макет газети


Бази даних. Основні поняття. Урок №1 (продовження)

Створення бази даних

5.1. Проектування структури таблиць.

Процес визначення таблиці починається на стадії її проектування. Саме на цій стадії розробник бази даних має зробити аналіз інформації, яку необхідно обробляти. Для визначеності розглянемо інформацію про кадри підприємства, яка складається з особового складу, відомостей про переміщення тощо. Цю інформацію у реляційних СУБД необхідно представити сукупністю двовимірних таблиць. Нехай, для прикладу, база даних, що створюється, називається Бібліотека та складається з трьох таблиць: Автори, Видавництва та Книги.

Визначимо таблицю Автори. Вона може складатися лише з одного поля і містити прізвище та ім’я автора книги.

Таблиця Видавництва може містити два поля – Назву видавництва та код видавництва (це може бути коротка назва, абревіатура тощо).

Визначимо тепер таблицю Книги . Нехай в цій таблиці розміщується така інформація про книгу:

1)      Номер книги

2)      Автор

3)      Назва

4)      Код видавництва

5)      Рік видання.

Кожний описаний вище пункт – це майбутнє поле таблиці! Визначимо тепер назву та тип даних цих полів та зведемо все у Табл. 1:

Табл. 1 — Поля таблиці Книги

Пункт

Назва поля

Тип даних

1

Номер

Лічильник

2

Автор

Текстовий

3

Назва

Текстовий

4

Код видавництва

Текстовий

5

Рік видання

Числовий

На цьому процес проектування таблиці Бібліотека призупиняється, щоб визначитись з так званими первинними ключами.

5.2. Індекси та ключі

Для зв’язування таблиць у реляційних СУБД використовують ключі. Ключем називають сукупність полів таблиці, значення яких ідентифікують її записи. Первинним ключем називають такий ключ, який однозначно ідентифікує записи таблиці. Іншими словами, значення первинного ключа є унікальним для даної таблиці. Часто первинний ключ складається з одного поля. Наприклад, первинним ключем таблиці Бібліотека має бути поле Номер, і аж ніяк не Назва, оскільки записів з однаковим табельним номером не повинно бути (а ніхто не гарантує, що різні автори можуть однаково назвати свою книгу).

5.3. Визначення типу даних

Тип даних визначає вид інформації, яка зберігається в полі. Коли ви вказуєте тип даних поля, Access знає не тільки дані, які можуть зберігатися в даному полі, але і скільки місця  для них треба зарезервувати.

В Access передбачені слідуючи основні типи даних:

 • Числовий. Будь-який тип чисел. Використовуються при проведенні розрахунків.
 • Текстовий. Текст або числа, не потребуючі проведенні розрахунків (максимальна кількість символів 255).
 • Поле МЕМО. Довгий текст або комбінація тексту і чисел (до 65535 символів/64 Кбайт).
 • Дата/Час. Дата і час відносно рокам з 100 по 9999 включно (8 байтів).
 • Грошовий. Грошові значення і числові дані, які використовуються в математичних розрахунках з точністю до 15 знаків в цілої  і до 4 знаків після десяткової коми.
 • Лічильник. Унікальні послідовно зростаючі на 1 або випадкові числа, які автоматично вводяться Access при додаванні кожного нового запису в таблицю. Значення полів типа лічильник обновляти не можна.
 • Логічний. Поля вміщають одне із двох логічних значень в 1 біт (True/False, Так/Ні).
 • Поле об’єкта OLE. Об’єкт (наприклад, таблиця Microsoft Excel, документ  Microsoft Word, малюнок або інші дані) зв’язаній або “вбудований” в таблицю Microsoft Access (до 1 Гбайт).
 • Майстер підстановок. Створюється поле, в якому пропонують вибір значень із списку, або з поля зі списком, де зберігаються набір констант або значення з іншої таблиці.

При створенні поля Access автоматично запропонує зробити  його текстовим. Але за допомогою списку (переліку)  можна змінити тип поля.

5.4. Встановлення властивості поля

Поля характеризуються властивостями, які визначають спосіб збереження і відображення даних. Властивості поля автоматично переносяться на інші об’єкти бази даних, які використовують цю таблицю – форми, звіти, запити. В cписку “Свойства поля” вікна “Таблица” вказані слідуючи властивості:

 • “Размер поля”. Вказує розміри текстових полів визначеною кількістю символів; обмежує числові поля визначеним інтервалом значень.
 • “Формат поля”. Задає визначений формат відображення дат і чисел.
 • “Число десятичных знаков”. Встановлює число знаків після коми в полях типа Числовий і Грошовий.
 • “Маска ввода”. Встановлює (тільки для полів типа Текстовий і Мемо) символи форматування, такі, наприклад, як “-” в полях номерів телефонів, для їх автоматичного заповнення під час введення даних.
 • “Подпись поля”. Напис, який використовується в формах і звітах замість імені поля.
 • “Значение по умолчанию”. Задає первинне значення, яке автоматично заноситься в новий запис.
 • “Условие на значение”. Обмежує введення даних значеннями, які відповідають раніше заданим умовам.
 • “Обязательное поле”. Встановлюється для даних, які повинні бути введені обов’язково.
 • “Пустые строки”. Дозволяє полям типу “Текстовый” і “Мемо” мати строку нульової довжини (“”). По замовчення Access не зберігає такі рядки.
 • “Индексированное поле”. Встановлює додатковий індекс, який заснований на вказаному полі. Індекси допомагають Access знаходити потрібні значення. Автоматично створюються і підтримується індекс для полів основного ключа. Якщо необхідно часто проводити пошук або сортування по деяким полям, то можна значно збільшити швидкість пошуку завдяки цій властивості поля .Індекси можна встановлювати полям всіх типів, крім приєднаних та “вбудованих” об’єктів OLE, Memo і логічного типу. Список всіх можливостей індексування поля знаходиться в рядку даної властивості.

Якщо розмір поля властивостей дуже малий, то клацніть правою клавішею миші  і в контекстному меню вибрати команду “Масштаб” для відображення вікна “Область ввода”.

5.5. Створення таблиці в режимі конструктора

 1. В вікні “База данных” вибрати кнопку “Таблица”, дві клацнути на варіанті “Создание таблицы в режиме конструктора” або виділити вище вказаний варіант і натиснути кнопку “Конструктор”.
 2. З’явиться вікно “Таблица1”, де знаходиться таблиця полів, яка має характеристики кожного поля: ім’я поля, тип даних, опис, властивості поля. Обов’язковими для заповнення користувачем є перші дві характеристики. Заповнюємо першу характеристику “Имя поля”.

Якщо для встановлення типу поля застосовуємо Майстер підстановок, то спочатку ім’я не встановлюємо, а переходимо на другу характеристику “Тип поля”. Цей варіант частіше застосовується при зв’язку з додатковою таблицею класифікатором, Наприклад, код товару беруть із таблиці товарів, з якою створюється зв’язок, за яким вибираємо товар по назві, а код встановлюється автоматично.

Після заповнення першої характеристики натискаємо клавішу  “Enter” і курсор переміщується в другу колонку і автоматично відкривається перелік параметрів “Свойства поля”. Для більш докладнішого опису полів можна використати стовпець “Описание”.

 1. Якщо необхідно, встановити властивості поля. Клацаємо на потрібній властивості в області вікна “Свойства поля” і  вводимо значення властивості або вибираємо його із списку.
 2. При необхідності встановлюємо основний ключ таблиці.
 3. Після заповнення всіх полів таблиці встановлюємо, якщо це потрібно, властивості таблиці за допомогою команди головного меню  “Вид” à “Свойства”.
 4. Зберігаємо таблицю за допомогою команди “Файл” à “Сохранить как”.
 5. Закриваємо вікно таблиці.

5.6. Редагування та введення даних в таблицях.

В вікні “База данных” вибрати кнопку “Таблица”, виділити необхідну таблицю і натиснути кнопку “Конструктор”. В режимі “Конструктор” можна додавати, видаляти поля таблиці, змінювати тип даних поля, властивості, якщо це поле не ключове, або непов’язане з іншою таблицею. Access повідомляє користувача про випадки неможливості редагування таблиці. Всі операції з полями проводяться за допомогою відповідних інструментів на панелі інструментів, або за допомогою команда головного меню “Правка”, або пунктів контекстного меню.

Для введення або перегляду даних таблиці можна виділити назву таблиці та натиснути на кнопці “Открыть” або двічі клацнути мишею на назві. Відкривається вікно таблиці, де введення даних проводиться по рядкам:

Нові записи додаються в таблицю двома способами – режимом редагування і режимом введення даних. Access автоматично переходе в режим редагування, коли ви змінюєте дані або вносите нові дані.

Щоб перейти в режим введення даних необхідно виконати команду “Записи” à “Ввод даных” (“Записи” à “Удалить фильтр” – вихід з режиму). В режимі введення даних Access відображає на екрані тільки порожню таблицю, яка готова для введення нових записів (інші записи сховані). В обох режимах нові записи вносяться у кінець таблиці.

Після заповнення одного поля  для переміщення в інше поле потрібно натиснути клавішу “Enter” або “Tab”. Коли переходимо до наступної записи Access  автоматично зберігає поточну запис і всі зроблені користувачем зміни. Крім того, ви можете зберегти дані в будь-який момент за допомогою команду головного меню “Файл” à “Сохранить”.

Крайній ліворуч стовпець таблиці має назву стовпця маркування запису. Клацнувши на ньому мишею, можна виділити весь рядок (запис). Access використовує стовпець маркування для відображення наступних символів:

 • стрілка показує поточну запис (введення даних і редагування не проводилось);
 • зірочка помічає порожню запис у нижній частині таблиці. При переході на цю запис зірочка змінюється на стрілку, яка є індикатором поточної запис;
 • олівець показує, що поточна запис має введені дані або редаговані дані, які ще не зберігались;
 • символ блокування показує, що запис в цей момент редагується іншим користувачем, всі останнім вона доступна для читання.

Більша частина можливостей (команд) управління даними знаходиться на панелі управління (сортування, фільтрація, копіювання, вставка і інші).

Створення схеми даних у базі.

Процес зв’язування таблиць може розпочинатись ще на етапі проектування бази даних.

Завершує цей процес робота з визначення схеми даних.

Типи зв’язків між таблицями

Один до одного  — (наприклад, таблиця “Список груп” і таблиця “Консультація перед іспитом” в базі даних  навчального закладу ) переваги при зв’язуванні таблиць полягають у відсутності дублювання полів і прискоренні обробки звертань

Один до багатьох – один запис однієї таблиці пов’язується з кількома записами іншої таблиці (таблиця ”Студент” і таблиця “Предмет” – один студент вивчає кілька предметів )

Багато до багатьох – (таблиця “Викладач” і таблиця “Студент”) дає змогу встановити відношення між кількома записами однієї таблиці та кількома записами іншої

Встановлення зв’язків між таблицями

 1. Меню “Сервис” — “Схема данных”  або натиснути кнопку “Схема данных
 2. Меню  “Связи”  — “Добавить таблицу” або натиснути кнопку на панелі інструментів
 3. У  списку таблиць слід виділити потрібну і натиснути клавішу  “Добавить”, і далі повторити ці дії для всіх таблиць між якими буде встановлено зв’язки
 4. за допомогою мишки перетягнути імена ключових полів до полів підлеглих таблиць, між списками встановити зв’язки.

Зв’язки між таблицями можна редагувати, видаляти. Для редагування або видалення існуючого зв¢язку необхідно правою кнопкою миші клацнути по лінії зв¢язку (графічне зображення зв¢язку), а далі дотримуватись очевидних дій меню та діалогу. Так, дія “Удалить” означає видалення зв¢язку (це можна забезпечити і натисканням клавіатурної клавіши DELETE), а дія “Изменить связь” – редагування зв¢язку. Причому в останній дії передбачено діалог, який містить питання щодо цілісності даних. Якщо забезпечити цілісність (вибір значком “галочка”), то отримаємо зв¢язок  “один-до-багатьох”. Якщо між таблицями попередньо ніякі зв¢язки не встановлені, то встановити іх можна за допомогою лівої кнопки миші: необхідно не відпускаючи кнопки миші з¢єднати нею відповідні поля. В результаті відкриється вікно “Связи”, де необхідно вибрати “Обеспечение целостности данных”.

Бази даних. Основні поняття. Урок №1

БАЗИ ДАНИХ. MS ACCESS

 1. Загальна характеристики БД та СУБД.
 2. Поняття про реляційну БД.
 3. Архітектура MS Access.
 4. Побудова бази даних.
 5. Таблиці. Проектування структури таблиць.
 6. Редагування таблиць.
 7. Створення схеми даних у базі.

1. Загальна характеристики СУБД.

База даних (БД) − це систематизоване сховище інформації. Телефонний довідник  − прекрасний приклад базі даних.

Бази даних створюються в тих випадках, коли необхідно відслідковувати, аналізувати і зберігати інформацію за деякий час. Наприклад, базою даних можна вважати сукупність інформації про кадровий стан підприємства, розклад занять у навчальному закладі, родинні зв’язки, бібліотечний фонд тощо. Якщо поняття бази даних наблизити до інформаційних систем, які розміщуються на комп’ютерних носіях даних, то під відповідним терміном можна розуміти набір записів та файлів, які організовані спеціальним чином. Спеціальне програмне забезпечення, необхідне для використання та модифікації баз даних користувачем, називається системою управління базами даних.

Основні функції СУБД:

—         забезпечення користувача інструментарієм, що дозволяє оперувати даними в абстрактних термінах, які не пов’язані із способом збереження даних в ЕОМ;

—         забезпечення секретності і пріоритетності доступу до даних;

—         захист цілісності даних;

—         синхронізація доступу до даних;

—         захист даних від аварій та відновлення даних.

Найпоширеніші типи БД – ієрархічні, мережні, реляційні. Так, якщо інформаційна структура даних пов’язана із ієрархією її частин, то таку структуру називають ієрархічною. До ієрархічних інформаційних областей можна віднести дані, що пов’язані з родинними зв¢язками, структур міністерств тощо. Графічно дані з ієрархічною структурою уявляють у вигляді так званого дерева або сукупності дерев — лісу. Якщо інформаційна структура даних пов¢язана із деякою мережою, то відповідну інформаційну область за своєю структурою називають мережною . Прикладом мережних інформаційних областей є дані про стан електричних мереж, транспортних шляхів тощо. Графічно дані з мережною структурою уявляють у вигляді так званого графа.

2. Поняття про реляційну БД.

Якщо дані уявити у графічному вигляді як пов’язані між собою двовимірні таблиці, то одержану сукупність даних можна назвати реляційною (від англійського слова relation — відношення). Відповідно з типом даних називають і системи управління базами даних. Найбільш поширеними сьогодні є реляційні СУБД, прикладом яких є ORACLE, MS SQL Server, MS FoxPro, MS Access тощо. Переваги реляційних СУБД — це легкість використання та ефективність реалізації. Ми будемо розглядати СУБД реляційного типу, а саме MS Access.

У подальшому рядки двовимірних таблиць будемо називати записами, стовпчики – полями. У термінах реляційних СУБД подібні таблиці називаються відношеннями, їх записи – кортежі відношень, поля – атрибути відношень. Тепер зрозуміло, чому використовується термін реляційна СУБД (relation — відношення).

Записи відрізняються своїм номером, а поля – своїм ім’ям.

Основні умови щодо змісту таблиць такі:

—         однакові записи забороняються;

—         всі записи повинні мати однакову кількість полів;

—         комірки таблиці не можуть містити в собі інші таблиці.

3. Архітектура MS Access.

СУБД MS Access належить до так званих об¢єктно-орієнтованих систем. Під об¢єктами у MS Access розуміють все, що має ім¢я. Множину об¢єктів MS Access складають таблиці, запити, форми, звіти, макроси та модулі. Ці об¢єкти визначаться користувачем, а їх сукупність складає базу даних. Всі об¢єкти взаємопов¢язані, причому таблиці знаходяться в основі всіх зв¢язків. На цій основі, як правило, будуються всі інші об¢єкти (але взагалі кажучи це не обов¢язково). Це пояснюється перш за все тим, що саме в таблицях зберігаються дані, які вже надалі обробляються формами, запитами тощо. Таким чином таблиці призначені для збереження даних. Кожна таблиця містить інформацію певного типу, наприклад, кадровий склад працівників підприємства. Таблиці можуть бути пов¢язані між собою, що дає змогу представити інформацію як багатовимірну.

Запит призначений для вибірки необхідних даних з таблиць. За допомогою запитів можна також модифікувати дані або створювати інші таблиці.

Форми призначаються для перегляду, введення і редагування даних таблиць а також надають користувачу засоби керування програмами, які використовують базу даних. Форми, як правило, використовуються для того, щоб забезпечити необхідний зовнішній вигляд документа, дані якого вводяться у таблицю.

Звіти призначаються для перегляду та друку результуючої інформації. Звіти можуть бути включені до документів інших програм.

Макроси та модулі призначені для обробки подій. Терміном подія у MS Access називають зміну стану об¢єкта. Так, подія – це відкриття того чи іншого об¢екта, його закриття, зміна стану самого об¢єкта. Наприклад, для таблиць це введення запису, видалення запису тощо. Для визначення макросів та модулів необхідні знання з теорії програмування та вміння програмувати в системі програмування Visual Basic for Applications (VBA), яка вбудована у MS Access.

Всі наведені вище об¢єкти можуть бути визначені у MS Access як вручну, так і за допомогою так званих майстрів, які допомагають користувачеві за декілька кроків діалогу створити необхідне. Майстри – це один з найпотужніших засобів MS Access, якими слід користуватись на перших кроках опанування даної СУБД, або в інших “нештатних” ситуаціях.

Примітка: у зв¢язку з наявністю російськомовної і відсутністю україномовної кирилізованої версії MS Access ми будемо використовувати російськомовні назви елементів інтерфесу (тобто, назви кнопок, дій меню тощо).


 1. Побудова бази даних.

Перед тим як приступити до створення таблиць, форм і звітів необхідно витрати деякий час на проектування базі даних. Сконцентруйте вашу увагу на даних, виконавцях та задачах. Деякі поради, яких треба притримуватися при розробки бази даних:

 • Почніть з аналізу існуючої бази даних (створеної вручну або за допомогою комп’ютера). Перегляньте форми і звіти, які використовуються. Визначте джерело даних (якщо це комп’ютер, продумайте можливість імпортування даних). Переговоріть з людьми, які використовують інформацію з бази даних, обговоріть проблеми і побажання, які виникають у зв’язку з цим. Перегляньте задачі, які вирішуються за допомогою бази даних, та продумайте ті, які потрібно вирішувати в майбутньому.
 • Визначити дані та задачі, які необхідно вирішувати; розділити їх на групи. Ці групи пізніше стануть таблицями.
 • Визначити типи даних, які будуть зберігатися в кожній таблиці (ці групи даних таблиці називаються полями).
 • Перегляньте загальні елементи таблиць (наприклад, назва клієнта може бути загальним елементом таблиці клієнтів і таблиці накладних). Ці загальні елементи мають назву ключових полів.
 • Обміркуйте оформлення форм і звітів.
 • Визначте умови вибору для запитів.
 • Обміркуйте, як автоматизувати стандартні задачі баз даних, таких як виконання запитів і друк звітів.

Таким чином, результатом процесу проектування бази даних є розподілення даних по таблицям, структура таблиць, встановлення зв’язку таблиць (визначення полів для зв’язку).

Для завантаження Access необхідно виконати команду: “Пуск”à “Программы”à “Microsoft Access”. В вікні, що з’явиться, є можливість створення нової бази даних та відкриття раніше створеної бази даних.

Створення нової бази даних

Після позначення пункту “Новая база данных” і натиснення кнопки “OK” необхідно вказати ім’я бази і місце її знаходження (диск, папку). Після натискання клавіші “Создать” буде створено файл з розширенням .mdb (порожня база даних). На екрані з’явиться вікно бази даних з переліком об’єктів БД (таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси, модулі).

Вікно бази даних має кнопки для кожного типа об’єктів бази даних. Якщо вибираємо тип об’єкта, наприклад таблиці, то на екрані з’являються список імен таблиць бази даних. Для того щоб відкрити необхідний об’єкт, двічі клацнути по його імені або виділити ім’я та клацнути на кнопці:

 • “Открыть” – для таблиць, запитів і форм;
 • “Просмотр”–  для звітів;
 • “Запуск” – для макросів і модулів.

Для створення нових об’єктів бази даних або модифікації існуючих об’єктів бази даних використовуйте кнопки “Создать” і “Конструктор”.

При самостійному способі побудови бази даних і першому відкритті вікна бази даних MS Access активізує вкладку “Таблица” з трьома кнопками: “Открыть”, “Конструктор”, “Создать”. Саме остання кнопка буде спочатку активною, вона призначена для побудови нової таблиці. Таким чином, за угодою MS Access дає змогу розпочати процес побудови бази даних з визначення таблиць.

Стиснення бази даних

Якщо в базі даних часто проводяться операції доповнення і видалення об’єктів, то файл бази даних буде сильно фрагментованим і час роботи з ним буде збільшуватися. Стиснення файлу бази даних видаляє фрагментацію і збільшує швидкість роботи та вільне місце на диску. Для стиснення файлу бази даних необхідно виконати дії:

 1. Закрийте базу даних;
 2. Виконати команду головного меню “Сервис” à “Служебные програми”à “Сжать и восстановить базу данных”;
 3. Встановити ім’я файла бази даних для стиснення і натиснути кнопку “Сжать”;
 4. У вікні “Сжатие базы данных под именем” вказати ім’я стисненої бази даних (ім’я може бути таке, як у бази даних, яку стискаємо);
 5. Натискаємо кнопку “Сохранить”

Стилі меблів (продовження 3)

Мексиканський стиль


В архітектурі Мексики форма та колір невіддільні один від одного. Гармонійні внутрішні дворики, масивні колони, багато оформлені інтер’єри і звучні кольори дотепер надихають архітекторів і дизайнерів. Все це сприймається тільки з урахуванням сонячного світла, сам архітектурний простір нічого не означає.

У мексиканській архітектурі важлива роль відведена флорі: тінисті пальми створюють примхливі орнаменти тіней і грації тонів не тільки по фасаду будівлі, але і в інтер’єрі. Прекрасні тканини, гончарні вироби, вишукані меблі, виготовлені місцевими народними умільцями, насичені кольором, багаті по фактурі і багатообразні, як різноманітна палітра кольорів місцевої флори. Типові для Мексики поєднання кольорів (рожевого і оранжевого, блакитного і зеленого) здавалося б, ріжуть око, але тісно пов’язані з драматургією загального архітектурного задуму.

Мінімалізм


Сама естетика цього стилю дійшла нас зі сходу, буддійська іпостась порожнечі — як ідеал, як довершена форма життя. Предмети і простір втрачають форми та межі, створюється ілюзія нескінченного простору і невагомості. Мінімалізм — стиль гранично лаконічних форм, який характеризує повну відсутність декору, орнаментів або деталювання фасадної обробки. Ясність композицій, монохромність, підкреслення природності фактур. Робота великими площинами, графічність. Зовнішність житла визначають великі світлі об’єми, не захаращені меблями (нічого зайвого). У меблях мінімалізму властиві найсучасніші матеріали: сталь, матове скло, натуральне дерево, алюмінієві профілі.

Фахівці виділяють характерні ознаки мінімалізму:

 • Мінімальна кількість кольорів
 • Гранична простота оформлення
 • Геометрія фігур: круг, прямокутник, пряма, може бути м’який вигин (ніяких спіралей)

Корпусні меблі підведені на тонкі металеві ніжки або повністю їх позбавлена, стіл можуть відокремлювати від підлоги п’ять сантиметрів. Площини фасадів позбавлені рельєфу, дверцята ручок.

Виразність досягається за рахунок контрасту. Чорне і біле. Льон і бавовна. Бетон і натуральний камінь. Полірована деревина. Ваза з самотньою квіткою. Одна яскрава пляма живопису на стіні, один сплеск в монохромній, витриманій композиції — все це «простота» одного з найпопулярніших стилів кінця XX — початку XXI століття.

Модерн


XIX століття — століття технічної революції і індустріалізації будівництва, вік заліза і скла, вік створення фантастичних споруд, що демонструють небувалі можливості нових матеріалів і техніки (Ейфелева башта в Парижі або Кришталевий Палац в Лондоні), вік перших міжнародних промислових виставок.

Нова течія в мистецтві, що дуже швидко завоювала практично весь світ, почалася в 80-і роки ХIX століття одночасно в Англії, Німеччині, Росії, Австрії, Італії, Франції, Бельгії, Іспанії, Фінляндії, Чехії, США. У різних країнах рух одержав різні назви: у Росії — «стиль модерну», в Німеччині, Швеції, Фінляндії — «югендстіль», в Австрії — «сецессион», у Франції, Бельгії, Голландії, Англії, США — «ар нуво», в Італії — «ліберті».

Перед стилем модерну ставилося завдання створення синтезу мистецтв, тому була необхідна спільна формальна мова, що зорово об’єднувала цілі твори і їх частини. Яскравим прикладом синтетичної стилю модерну може служити будь-який особняк, в якому починаючи від грат огорожі до віконних палітурок, дверних ручок, поручнів, меблів, посуду, тканин, світильників, драбин і інших складових елементів цілого, вирішено в одному ключі. Основною виразною формою і мотивом стилю модерну стала лінія, але не пряма, а гнучка, жива, примхлива, витончена, натхненна. Мова мистецтва модерна — це абстрактні форми, але живі, органічні, дихаючі і такі, що ростуть.

На рубежі століть закладаються основи нового вигляду мистецтва — дизайну і твору майстрів стилю модерну дали могутній імпульс для його подальшого розвитку в ХХ столітті. Дотепер форми стилю модерн, навіть розтиражовано сучасними майстрами, незмінно привертають увагу, оскільки людському оку, утомленому від жорстких прямих ліній, кутів і смутної зовнішності сучасного оточення, хочеться відпочити дивлячись на живі, витончені, красиві форми в стилі модерна.

Поп-арт


Стиль поп-арт, що захопив у п’ятидесяті — шістдесяті роки XX ст. Америку, а потім і Європу, сьогодні більше асоціюється з картинками героїв коміксів (творами Роя Ліхтенштайна) і багаторазово дубльованими зображеннями супів Кемпбелл, банок кока-коли, а також портретами Мерлін Монро й Элвіса Преслі роботи Энді Уорхолла.

У меблях поп-арт асоціюється з обтічними формами й «кислотними» квітами. Абстрактний малюнок розцвічення, що кричить, глянсові поверхні й, звичайно ж, пластик, винайдений у ті роки, — невід’ємні ознаки цього напрямку в дизайні.

Народившись як демократичне мистецтво, «що освоює» предмети масового споживання, поп-арт став стилем для вибраних, «для тих, хто розуміє».

При цьому другий зміст слова англійського слова «pop» залишається незмінним. Це вигук («хлоп» або «бух») усе з тих же коміксів. Інтер’єр, виконаний у дусі поп-арту, незмінно залучає до себе увага несподіваною епатажними прийомами.

Рококо


XVIII століття — це нове відкриття античної культури, завдяки археологічним розкопкам в римських містах Геркулануме і Помпеях міст, що чудово збереглися під шаром попелу, з вулицями і будинками, з прекрасними зразками римського живопису, що в свою чергу надихало художників і архітекторів.

У 20-х роках XVIII століття у Франції з’являється рококо — перший без ордерний стиль, грайливий і витончений, такий, що вважається несерйозним і легковажним, що став, проте дуже популярним і в інших країнах і що зробив величезний вплив на розвиток всіх видів мистецтва, особливо декоративного.

Термін «рококо» відбувся від французького «rocaille», що позначає орнаментальний мотив вишуканої форми, що нагадує морську раковину. Рококо часто вважають пізньою стадією бароко. Але як по використовуваних зовнішніх формах, так і по своєму внутрішньому настрою цей стиль дуже відрізняється від галасливого і грандіозного бароко. Зовні — це легкість і витонченість, що граничать з грайливістю, любов’ю до екзотики, неповторна, вишукана декоративність. Йому часто «дорікають» в бездумності і легковагості, але за цими зовнішніми враженнями ховаються вища витонченість, блискучий художній смак і досконалість форми.

Романтизм


Романтизм вважається характерним для поетичної натури. Цьому стилю характерні: витонченість, елегантність, пластика ліній. Романтизм це легкий, вишуканий стиль.

У інтер’єрі чудово поєднуються: кування, арочні форми отворів, зелені куточки в красивих вазонах, скульптури, скло, квіти, легкі тканини. Меблі обтягнуті шовковою тканиною, або шовкові подушки. Можливо звертатися до фольклорних і природних форм декору.

Хай-тек


Хай-тек (Hi-Tech — висока технологія) — стиль кінця ХХ століття, основними рисами якого є максимально функціональне використання простора і стриманий декор. Стилю характерні стрімкі, прямі лінії, велика кількість скляних і металевих деталей. Хай-тек можна віднести до ультрасучасних стилів, в ньому застосовуються конструкції, властиві промисловим будівлям. У меблях і начинні використовуються технізовані форми предметів і матеріали, пов’язані з технікою: нержавіюча сталь і хромовані поверхні, гнуті металеві труби, сидіння, що обертаються, модифікація рівнів. Широко використовуються мобільні перегородки, здатні стулятися і розкриватися, що дозволяє міняти планування. Технологічний дизайн скрізь: стелі, стіни, підлоги, драбини, вікна, двері. Повна відсутність декору компенсується «роботою» матеріалу: світло на склі, хромі, політурі дерева і т.п. У цій стильовій групі активно використовується естетика добре організованого офісу, навик роботи в комп’ютерному оточенні.

Квартира в стилі «хай-тек» чимось нагадує космічний корабель — металеві поверхні, велика кількість пластика, сучасне устаткування, меблі майбутнього. Стиль «хай-тек» на кухні — сучасність, стиль, функціональність і, поза сумнівом, краса.

Японський стиль


Японський стиль відрізняється бездоганними колірними поєднаннями і лаконічними формами. Це мінімалістсько-декоративний стиль, в якому ніщо не перенавантажує увагу, простір структурований спокійний і виразний. У територіально невеликій, перенаселеній країні особливо цінується простір, тому і внутрішній устрій приміщень зводить до мінімуму меблі і інші звичні атрибути будинку, з тим щоб компенсувати його дефіцит. У японців особливе відношення до природи, тому японський стиль асоціюється з природними кольорами, переважно в світлій гаммі: білий, кремовий, молочний. Стримані світлі тони характерні і для японських меблів. Поверхня меблів і стін гладка, не фактурна. Тканини теж кремові і білі, переважно натуральні: виляск і шовк. Місце для відпочинку розташовується в центрі кімнати.

Типова деталь — японська розсувна стінка, і звичайно, бамбукові меблі. Ієрогліфи майже неминучий атрибут оформлення житла «під Японію». Прихильникам цього етностилю виробники пропонують декоративні комплекти постільної білизни, портьєри, покривала, прикрашені ієрогліфами і іншими стилізованими національними малюнками. Є і відповідний посуд для чайної церемонії, особливі блюда для традиційних рибних блюд, шкатулки, скульптури, прикрашені елементами, що повторюють лінії японських пагод. У такий інтер’єр чудово вписуються скромні невисокі меблі, канапки і столи різної висоти.

Неодмінним мешканцем дому в Японії є карликове дерево «бонсаі». Така сосна або квітуча слива висотою в півметра навіває господарям думки про безсмертя.

Стіни приміщень звичайно нічим не прикрашаються, але хорошим доповненням до вже створеного інтер’єру послужать яскраві паперові віяла і гравюри в стилі періоду Мейдзі.

Стилі меблів (продовження 2)

Кантрі


Ці меблі позбавлені поняття сучасності або несучасності. Теплота і характер цього стилю внесе затишок в будь-який будинок.

Використання виключно натуральних природних матеріалів із спеціальною грубою обробкою, елементами нескладного різьблення ручної роботи. Царство затишку і комфорту. Переважання в інтер’єрі простих натуральних тканин — ситцю, льону. Як аксесуари часто використовуються старовинні речі, рідкісні книги, квіти. Плетені або дерев’яні нефарбовані меблі.

Від меблів кантрі віє теплом і романтизмом традиційного будинку. Повністю збережений народний дух разом з фольклорними мотивами.

Китайський стиль


У Європі виробу китайського мистецтва ввійшли в моду в XVIII столітті. Як у багатих будинках, так і в житлах бідняків були найрізноманітніші китайські вироби прикладного мистецтва, які були популярні завдяки своїм екзотичним формам. Перше ніж у Європі почали виготовляти порцеляну (Д. Беттгер, 1707), багаті люди колекціонували загадковий і дорогу китайську порцеляну. Найбільш сильний вплив «китайський стиль» зробив на англійське меблеве мистецтво середини XVIII століття, і зокрема на один з періодів діяльності відомого англійського мебельника Томаса Чиппендейла. В історії англійських меблів це була, що недовго тривав, примхлива мода. Характерним для цієї моди було повсюдне захоплення китайськими ґратами, декоративними планками, так званої «китайщиной».

Предмети китайського мистецтва, які користувалися попитом завдяки своїй екзотиці, цінувалися надмірно високо. Були серед них, звичайно, і справжні цінності, як, наприклад, багато лакових предметів, тонка порцеляна, ніжна орнаментика; однак не можна не відзначити істотні недоліки: шаблонність і подрібненість ліній.

Китай був феодальною країною зі стійкими традиціями й надзвичайно скованим художнім сприйняттям. При незмінних правах і звичаях протягом 2000 років, аж до політичного звільнення, Китай не випробував ніякого глибокого розвитку.

Універсальним матеріалом, з якого китайці виготовляли тисячі речей, був бамбук. У руках спритного китайського ремісника він служив для виготовлення конструкцій, ґрат, перегородок у приміщеннях, різних плетених виробу, меблів і для безлічі інших цілей.

Класицизм


Термін «класицизм» походить від латинського classicus — зразковий, норма, порядок.

Звичайно розрізняють класицизм XVII ст. і XVIII — поч. XIX ст. (останній часто називають неокласицизмом). Прості і чіткі форми античного мистецтва беруться за зразок для наслідування. Відбувається відмова від надмірної розкоші бароко і рококо.

Широко розповсюдилася мода на маленькі кімнати. Народився «style Gabriel»: прості фільонки, двері, класично стримані карнизи, каміни ясних контурів з красивого мармуру, увінчані великими простими дзеркалами, білі стелі, стіни, забарвлені в білий, сірий або блідо-зелений кольори. Це і стало класичним французьким зразком елегантного будинку.

Формы предметов упрощаются, линии выпрямляются. Происходит выпрямление ножек, поверхности становятся проще. Наблюдается широкое использование античного наследия (формы, мотивы) и одновременно происходит совершенствование барочного и ренессансного стилей. Становится обязательной симметрия. Начитает применяться технология маркетри, сокращается использование золота и бронзы. Стулья и кресла обиваются тканями с цветочным орнаментом. Популярная расцветка: красное дерево плюс легкая бронзовая отделка. Очертания спинок становятся строже, в их декор вводятся античные мотивы греческие и римские – мечи, шлемы, щиты, а также египетские: изображения сфинксов в декоре мебели; ножки стульев и столов по-египетски сужаются книзу.

Популярний білий колір. Нерідко уживаються кольорові лаки (білий, зелений) в поєднанні з легкою позолотою окремих деталей.

Для Людовика XIV — «короля-сонця», що вважав, що «держава — це я», безумовно, класицизм здавався єдиним стилем, здатним виразити ідеї мудрості і могутності государя, розумності державного пристрою, спокою і стабільності в суспільстві. Внутрішня боротьба, схвильованість, зіткнення, такі явні в мистецтві бароко, ніяк не відповідали ідеалам ясності і логіки французького абсолютизму.

Людовиком ХIV був зроблений цей вибір між двома стилями під час конкурсу на проект Східного фасаду Лувру. Він відкинув проект найвидатнішого архітектора бароко Лоренцо Берніні, не дивлячись на всі його заслуги і світову популярність (чим дуже образив великого майстра), віддавши перевагу простому і стриманому проекту Клода Перро, витриманому в строгому класичному дусі.

Колоніальний стиль


Саме визначення «колоніальний» походить від латинського слова «colonus» — колон, так називали давньоримських поселенців, орендарів землі звичайно на околицях імперії, в провінції.

Колоніальний стиль в інтер’єрі виник в епоху морських експедицій, відкриття і завоювання нових земель, коли Британія, Франція, Голландія, Іспанія розширювали свої власні володіння за рахунок приєднання нових територій. Ця епоха характеризувалася взаємопроникненням культур: європейці принесли на «тубільні» території свою культуру, а запозичили у місцевого населення деякі особливості їх способу життя, пристрою жител і їх внутрішнього убрання.

У наш час колоніальний стиль в інтер’єрі знов знаходить популярність: у моді еклектики, творче поєднання часом несумісних предметів, але що в результаті створюють оригінальне і дуже декоративне оформлення житлового простору. Проте, в наші дні колоніальні елементи декору поєднуються з сучасними обробними матеріалами і технікою.

При створенні колоніальних інтер’єрів слід використовувати природні матеріали — дерево, глину, бронзу, шкіру, кераміку. Колірна гамма теж повинна відповідати природним відтінкам: охра, золото, теракота, колір зістареного дерева, оливковий.

Меблі, як правило, мають просту, лаконічну форму. В основному вона виконана з уручну обробленого дерева, що потемніло і потрісканого від часу або сплетена з ротанга, бамбука, навіть очерету. Багато плетених деталей — це ще одна прикмета колоніального стилю, коли навіть в обробці дерев’яних меблів використовуються майстерно сплетені вставки. Але, як дань європейському прагненню до комфорту, плетені меблі мають м’які подушки із змінними чохлами. Обтяжуюча їх тканина, звичайно, кольору натурального не біленого полотна або покрита крупним рослинним малюнком. Підлогу, як правило, покривають килимами, сплетеними з рослинних волокон. А вікна від яскравого світла закривають бамбукові жалюзі. Стильними аксесуарами в подібних інтер’єрах є скрині, шкіряні і плетені чемодани, дорожні корзини і саквояжі, вони як би втілюють «кочове» життя давніх своїх господарів — перших європейських поселенців. У пізніший час, втративши «транспортні» функції, вони перетворилися просто на зручне і декоративне сховище речей.

Конструктивізм


Офіційною датою народження конструктивізму вважається початок ХХ століття. Його розвиток називають природною реакцією на витончені флореальні, тобто рослинні мотиви, властиві модерну, які досить швидко натомили уяву сучасників і викликали бажання пошуків нового.

Цей новий напрям начисто був позбавлений таємничо-романтичного ореолу. Воно було суто раціоналістичне, підкоряючись логіці конструкції, функціональності, доцільності. Прикладом для наслідування служили досягнення технічного прогресу, викликані соціальними умовами життя найбільш розвинених капіталістичних країн і неминучою демократизацією суспільства.

Конструктивізму властива естетика доцільності, раціональність строго утилітарних форм, очищених від романтичного декоративізму модерна. Створюються меблі простих, строгих, зручних форм. Функція, призначення кожного предмету гранично ясні. Ніяких буржуазних надмірностей. Простота доводиться до межі, до такого спрощення, коли речі — стільці, ліжка, шафи — стають просто предметами для сну, сидіння. Після закінчення Першої світової війни конструктивізм в меблях завойовує важливі позиції, спираючись на авторитет архітекторів, чиї новаторські споруди служили часом своїми інтер’єрами для демонстрації меблевих експериментів.

Лофт


Лофт (loft по-англійському — горище). Ідею створення стилю Лофт навряд чи можна назвати нової — вона зародилася в результаті використання занедбаних мануфактур під житло й робітничі приміщення в сорокових роках минулого століття у фабричному районі Манхэттена в Нью-Йорку. При цьому частина індустріальних елементів — труб, неопрацьованих цегельних або пофарбованих стін, — залишали недоторканими, щоб створити незвичайний інтер’єр. Згодом таке оздоблення приміщень настільки вразило творчих людей, що у звичайних міських квартирах і заміських будинках стало неймовірно модним відтворювати «промислову» атмосферу.

Ключові особливості горищного стилю:

— Відкрите планування, максимум простору й світла;
— Сусідство старого (цегельна кладка, бетонні або ж пофарбовані білим стіни, дощата підлога) і нового (стекло, хром, ультрасучасна техніка).

Ідеальне приміщення для створення інтер’єру в стилі Лофт повинне бути більшим, практично без перегородок, із цегельною кладкою на стінах і дошками на підлозі, з величезними вікнами — до підлоги. Однак якщо ви не розташовуєте подібними вихідними умовами, але при цьому віддаєте перевагу мінімалізму, любите порядок, вибираєте меблі чітких, а побутові прилади — лаконічних форм, то вам варто спробувати відтворити Лофт у себе будинку.

Інтер’єр, витриманий у Лофт стилі, повинен бути побудований на сполученні старих, або ж навмисне зістарених матеріалів із блискучими сучасними поверхнями:

— Первозданна, або ж імітована цегельна кладка;

— Бетонні стіни;

— Стіни, пофарбовані білої емульсійною фарбою;

— Монохромна мозаїчна плитка у ванною й на кухні;

— Сталеві плитки для облицювання стін у кухні;

— Панелі з нержавійки для обробки кухні;

— Скляні перегородки.

Марокканський стиль


Колорит традиційного марокканського будинку, хоч і достатньо яскравий, але не строкатий. Поєднання жовтих стін, яскраво-синього неба і соковитої зелені — зовні будинку, а всередині будинку кольорова палітра приглушена, спокійна: білі стіни, графічні чорні ковані або темні дерев’яні меблі, килими в теракотовій гаммі. Переважають відтінки піску, натуральної верблюжої шерсті, коричневої шкіри і темного дерева. На приглушеному фоні особливо вишукано виглядають прикраси перегородчастою емаллю, латунні, перламутрові і янтарні інкрустації, покриваюча столешниці мозаїка з дрібної плитки або смальти.

Марокко з його змішанням культур і, як наслідок, своєрідним змішанням стилів дає простір для декораторів, художників і дизайнерів. Набуваючи тут, найчастіше в Танжере, будинки та особняки, вони декорують їх, змішуючи сучасні європейські і традиційні місцеві деталі інтер’єру. В результаті створюється ще один «марокканський» стиль, в якому гармонійно переплітаються стародавні традиції і сміливий художній задум автора.

У таких будинках килими, виткані по дизайнерських ескізах з берберським орнаментом, покривають по-східному низькі і широкі дивани, на яких лежить безліч яскравих подушок, не властивих традиційним марокканським інтер’єрам кольорів, наприклад, соковито-червоного кольору. А крісло від Корбюзье в стилі конструктивізму мирно уживається з танжерським світильником з кованого заліза, поставленим на підлогу у вигляді вази.

У особняках європейських знаменитостей в Танжере яскрава мозаїка, що покриває стіни ванни, кольорові вітражі дверей, японські тканини на тлі соковитих бірюзових або блідо-лілових стін є сусідами з характерними марокканськими кованими світильниками у вигляді зірок, кованими меблями і тканими килимами. А геометричні орнаменти, модні в Марокко ще з XIII століття, що прикрашають кераміку і дерево, поєднуються з комфортними європейськими меблями і сучасними елементами обстановки.

І все це — Марокко, з його неповторною красою і чарівливістю.

Стилі меблів (продовження 1)

Бунгальський стиль


Назва «бунгало» бере свій початок в індійській провінції Бенгалії. Там назви традиційного житла і географічної області мають один корінь — «бангла» або «бангала». Одноповерхові хатини вісімнадцятого століття з солом’яними дахами були пристосовані британцями для колоніальних чиновників, що проводили відпустки в Гімалаях і в передмістях індійських міст. Що надихнули армійськими наметами, англійськими котеджами і такими екзотичними спорудами, як персидські веранди, дизайнери перших бунгало розмістили їдальню, спальню, кухню і ванну кімнату довкола центральної вітальні і таким чином створили основний план бунгало, залишивши на долю послідовників лише деякі удосконалення.

Відмінною рисою бунгало є його горизонтальна спрямованість. Немає вертикально спрямованих бунгало, хоча в деяких містах, таких як Сакраменто, Сіеттл і Ванкувер в Британській Колумбії, горизонтально спрямований тип будівлі будується на високому фундаменті. Рекламні буклети на початку 20 століття практично завжди вказували, що головним призначенням бунгало було помістити якомога більше житлової площі на одному поверсі. Переваги очевидні — відсутність другого поверху спрощує процес будівництва. Все необхідне обладнання встановлювати легко, ніж в двоповерховому будинку. Безпека на найвищому рівні, на випадок пожежі вихід можливий не лише через двері, але і через вікна. Крім того, в бунгало немає сходів, що є справжнім дарунком людям у віці, а також домогосподаркам, які можуть займатися домашніми справами, не бігаючи по сходах вгору і вниз.

Цей економічний і практичний тип будинку завоював Північну Америку в кінці 19 — початку 20 століть. Перший американський будинок, названий бунгало, був спроектований в 1879 році Уїльямом Гиббонсом Престоном.

Наперекір прийнятому визначенню, це був двоповерховий будинок, побудований на Моньюмент Бич на півострові Кейп-код в Массачусетсі. Швидше за все, його назвали бунгало, тому що він був схожий на курортний будинок.

Зі сходу ідея поширилася на захід. Природно, самим відповідним місцем для бунгало була Каліфорнія — визнаний курорт. Перший каліфорнійський будинок, названий бунгало, був спроектований архітектором з Сан-Франциско А. Пейджем Брауном для Дж.Д. Гранту на початку 1890-х. Справжнє бунгало, це півтора-поверхове житло було побудоване на високому фундаменті і знаходилося на схилі пагорба.

По іронії, бунгало, які колись вважалися за символ близькості природі, стали типовою архітектурою міст і передмість. Проте бунгало не перестали асоціювати з сільською ідилією і кращими, «старими добрішими» часом. Як би скромно вони не виглядали, вони втілювали ідеал для більшості людей — окремо стояче житло для однієї сім’ї, з садом — ідеал, що зберігся до цих пір.

Венеціанський стиль


Майже повсюдно у Венеції ми відзначаємо чотири архітектурні стилі, кожний з яких характеризує певну епоху: візантійський, романський, готичний і епохи Відродження. Приведемо нижче основні характеристики архітектури кожного стилю.

Візантійський стиль

Він тяжіє до пишності, багатства, достатку прикрас, руху мас, і особливо , використовує арки різноманітних форм і купольні зводи. Візантійський купол опирається на чотири або вісім пілястрів: якщо квадратний план — на чотири пілястри, якщо восьмикутний — на вісім.

Пілястри з’єднуються між собою арками. Істотний елемент візантійських церков представляють колони, які, утворюючи галереї, є опорою для купола. Колони переходять у капітелі, прикрашені акантовими листами й тваринами, на яких майже завжди опирається додаткова капітель, прикрашена рельєфами. На зовнішніх і внутрішніх стінах і на стелях найбагатший і блискучий мозаїчний декор. Цей стиль досягся свого розцвіту у Венеції в період з VI по XII століття, але також і наклав свій відбиток на наступні.

Романський стиль


Цей стиль затвердився на Заходу на початку середніх століть, він був прийнятий народами римсько-католицької релігії. У Венеції цей стиль уперше несміливо став проявлятися в часи панування візантійського стилю, XI-XII ст.

Його характерною рисою було будівництво церков із широкими стінами, у яких робилися маленькі віконця. Усередині — подвійний ряд пілястрів або колон, з’єднаних напівкруглими арками, ділить церква в поздовжньому напрямку на три частини; звід, звичайно, у вигляді хреста.

Готичний стиль


Його назва відбулася від того факту, що італійські майстри епохи Відродження вважали його нижчим у порівнянні із чистим класичним мистецтвом; для них «готичний» був синонімом варварського. Визначення було прийнято також іншими націями. Цей стиль зародився на півночі Франції в XII столітті. В Італії й у Венеції він одержав розвиток у період із ХП по XV століття.
Його основні характеристики наступні: стрілчаста готична арка, круті й легені зводи, прагнення кожної частини до висхідного руху контрфорси, що сходять, і арки, більші, високі вікна, розділені на кілька частин колонками оброблені у верхній частині тонким мереживним декором.

Стиль епохи відродження


Цей стиль, починаючи з XV століття, сприяв в Італії «відродженню» античності. Великі італійські архітектори знайшли джерело натхнення в грецьких і римських формах, пристосувавши їх до вимог свого часу. Характерні ознаки цього стилю: колони, формовані єдиним стрижнем, напівкруглі арки, фризи на карнизах і антаблементи, орнаментальні зводи з кесонами, живописом і рельєфами, прямокутні вікна з багатими карнизами, підтримуваними пілястрами або колонами; багатство прикрас, які в XVII столітті в період бароко придбає грандіозні пропорції з явною перевагою закруглених ліній над прямими.

Еклектика


В якійсь мірі еклектики завжди існувала як неминуче слідство діалогу різних культур, проте основоположним принципом мистецтва стала саме в XIX столітті. Всьому провиною романтизм, з його філософією «вільного переміщення в історичному часі» і відмовою від строгих канонів в мистецтві. Модним і актуальним стало все, що було комфортним і красивим в інтер’єрах минулих стилів. Багато критиків мистецтва звинувачували Еклектику в надмірній перевантаженості і поганому смаку, відсутності індивідуальності. Та все ж, у неї були свої власні відмінні риси: пластичні форми, велика кількість текстилю, м’якість і зручність меблів, безліч декоративних елементів, якими могли бути дрібниці з різних кінців світу, що нагадують про культури Сходу, Середземноморських країн і т.п.

Використання меблів змішаної стилістики або комбінація предметів різного походження, стилів і часів. Еклектика стає стилем в інтер’єрі, якщо він спроектований за принципом поєднання не більше двох-трьох стилістичних типів, об’єднаних кольором, текстурою, архітектурним рішенням. Дуже часто це досягається за допомогою внесення елементів стилю арт деко в класичний або навпаки сучасний інтер’єр.

Єгипетський стиль


Одна з перших високо розвинутих культур світу — єгипетська — дозволяє нам вперше говорити про якийсь розвинений стиль. Єгипетський стиль до того ж і прародитель майже всіх подальших європейських.

Інтер’єр будинків багатий і барвистий. Розкішні колони підпирають стелю, фрески прикрашають стіни, килими і завіси завершують внутрішнє убрання приміщень. Художні образи, не дивлячись на священне ним відношення, сильно стилізовані і символічні.

Фарби були яскравими, але з обмеженою гаммою кольорів, які ніколи не змішувалися.

Стіни нейтральних тонів: ясно-жовтий, теплого відтінку. У староєгипетських храмах стіни були рівномірно заповнені орнаментом і ієрогліфами, проте для житлових приміщень характерніший лаконічний бордюр під стелею з кольорів і листя лотоса, папірусу, очерету, пальм, стріл, стилізованих під сонячні промені. Арки і помилкові колони з капітеллю у формі пальми або папірусу, синя стеля із золотими зірками створять ілюзію храму Амона-Ра (бога сонця), яким його бачили сучасники пірамід.

Згладжені кути, арки, ніші — це теж єгипетський стиль. Рогожа на підлозі з очерету, фігурка кішки і бюст Нефертіті… Спокійна симетрія і стругаючи геометричність, меблі з натурального дерева простих відкритих конструкцій, скриня-лавка, шпонований кедром або чорним деревом, з інкрустацією з каменів і перламутру. Ніжки меблів у формі звіриних лап.

Текстиль в інтер’єрі — однотонний світлих кольорів (бажано білий або кремовий), строгий геометричний орнамент (смуги, зиґзаґи по всій поверхні). Родзинка — прикраси у вигляді голови сфінкса, змія-уреуса, жука-скарабея, яструба з розпростертими крилами.

Довершать зовнішність великі світильники і стебла папірусу і очерету в підлогових керамічних вазах.

У 1798 році війська Наполеона знов відкрили для Європи Єгипет. І забуті єгипетські мотиви знов привернули загальну увагу і відобразилися на стилі ампір.

Індійський стиль


Форт Амбер, Індія 3000 р. до н.е. Джай-Мандір, що піднісся над Шиш-Махалом, виділяється серед інших споруд комплексу вишуканими барельєфами по прекрасному мармуровому облицюванню стін, мозаїками і інкрустацією. Ваза з квітами — традиційний мотив мармурових панно.

Коли монголи вторглися в 16 в. до Індії, їх чекала зустріч з однією з якнайдавніших світових цивілізацій. Близько 3000 р. до н.е. місто Мохенджодаро в долині Інду мало регулярне планування; із-за сильної вологості більшість споруд були виконані з обпаленої цеглини. Жаркий клімат вимагав пристрої внутрішніх двориків; їх оточували просторі покої.

Приблизно в IV столітті до н.е. мова художніх форм піддалася глибоким змінам. Грецькі елементи змішалися з індійськими формоутворювальними елементами, внаслідок чого виник своєрідний новий світ форм. У цей період зазнали зміни і форми меблів. Широко поширене низьке примітивне ліжко-каркас на чотирьох ніжках з пропущеними через них опорами. Площина для лежання була плетеною. Такі ліжка виготовляли з дорогого матеріалу і пишно прикрашали. Характерний індійський виріб — табурет з виточеними і покритими лаком ніжками і плетеним сидінням.

У Індії, багатій різними смолами, була високо розвинена техніка лакування і застосування її для декоративних цілей. Одним з методів було лакування кольоровими швидко сохнучими лаками, в основному виточених елементів меблів. Інший метод — це багатошарове нанесення лаку з видряпуванням малюнка на його поверхні на зразок сграфіто. Малогабаритні вироби меблів і ящики виготовлялися з пап’є-маше і лакувалися досить складним способом. Для прикраси меблів застосовувалася інтарсія з чорного дерева, перламутру, слонячої кістки (бомбейська мозаїка), а також різьблення по слонячій кістці.

Про невибагливість індусів свідчить і примітивний переносний «меблевий виріб» — опора для тіла: сидячий навпочіпки факір спирається руками та головою об підставку і спокійно спить. Проте в той же час індуси знали, що таке комфорт, про що свідчить церемоніальне крісло буддійського ченця, що нагадує по своїй конструкції староіндійський трон.

Пізніше, коли в Індії позначився вплив Європи, з’явилися нові запити, які пожвавили тисячолітню майстерність індусів. З’явився новий, змішаний стиль. У XIX столітті в Європі знайшлося багато прихильників індійських меблів, яку купували найчастіше із-за її пишного екзотичного декору. Перш за все шукали меблі, прикрашені бомбейською мозаїкою. Все це привело до пожвавлення індійського меблевого мистецтва. Нові індійські меблі хоч і стали набувати європейської форми, але завдяки рясній індійсько-арабській орнаментиці зберегли характерний індійський характер.

Індійський стиль меблів, не дивлячись на чужі нам риси, цікавий і вельми декоративний. Разом з ретельним опрацьовуванням деталей на нас перш за все справляє враження вражаюча пристрасть азіатських народів до помпезності і складної орнаментики, що не завжди органічно пов’язано з призначенням того або іншого виробу.

Сучасному індійському стилю характерні: бірюзові, малинові, оранжеві кольори, причому абсолютно неповторні у своєму роді. Індійський шовк на дотик не такий гладкий, як китайський, трохи шороховатий. Меблі в індійських будинках низька, випиляна в ручну з дуже міцного дерева тик. Характерна особливість — легка трансформація деталей будинку: стільчики і столи, ширми, віконниці і двері часто «міняються ролями». Пишне ажурне різьблення в індійському меблевому мистецтві — свідоцтво особливої пристрасті індусів до декору, прикрас, вони використовували для орнаменту будь-яку можливість.

 

Стилі меблів

Авангард


Меблям авангарду властиві несподівані рішення у формах і декорі, незвичайне поєднання матеріалів, що нагадують швидше витвір сучасного мистецтва, ніж утилітарні побутові вироби.

На цих меблях приємно не тільки відпочивати, ними можна кожного разу насолоджуватися, годинами розглядати, знаходячи кожного разу нові цікаві деталі і свіжі асоціації.

Ампір


Стиль ампір — вища крапка, а одночасно і завершальний акорд класицизму який зародився в другій половині XVIII століття. У епоху наполеонівської імперії класицизм перероджується в офіційний, насаджуваний зверху стиль — стиль ампір. Суть цього стилю була відверто виражена вже в самій його назві: ампір — від французького «empiere», імперія.

Виробництво меблів в стилі ампір відрізняється від попереднього стилю бароко тим, що в самому дизайні меблів використовуються античні, особливо римські архітектурні форми: колони, пілястри, консолі, карнизи і фризи, використовувані для розчленовування передніх сторін шаф і комодів. Опорні частини столів, крісел, стільців, диванів робляться у вигляді античних герм, сфінксів, гріффонів, колон і левових лап, запозичених з розвалин стародавнього Риму і розкопок Помпеї. У формі меблів використовуються прямокутні, масивні, замкнуті форми, профілі і виступи на ній рідкісні.

Вперше у історії меблів важливу роль стала грати фактура матеріалу. У попередніх стилях вона ховалася за нагромадженнями різьблених прикрас і різних шаблонів. На шафах, секретерах, комодах і інших предметах меблювання залишаються великі площини фільонок. Якість деревних порід тепер грає важливу роль. Для виготовлення меблів перевага віддавалася темно-червоному дереву. Його гладка поверхня прикрашається бронзою, що золотиться через вогонь, із строго симетричними узорами. Окремі деталі покриті різьбленням. Ніжки, наслідуючи античний стиль, часто мають форму лап тварин. Іноді зверху цих лап несподівано поміщаються фігури лебедів, левів або сфінксів. На кутах шаф і комодів косяками служать античні колони з бронзовою позолоченою базою і капітеллю або окремі фігури крилатих перемог («Ніка»). Стиль ампір збагатив меблеві форми і поряд нових типів шаф. Інші новинки: вузький сервант, вузькі вітрини, круглі столи сервіровок, призначені для складання фарфорового посуду. Крісла приймають форму давньоримських. Передні ніжки нерідко йдуть прямо від підлокітників це герми; якщо ж вони закінчуються біля сидіння, то підлокітники підтримуються різьбленими фігурами левів, гріффонів, лебедів і інших тварин, або масивними завитками.

Як крісла, так і всі інші меблі для сидіння жорсткі. Меблі цього стилю, віддає перевагу пишноті, в збиток зручності користування. Стільці дещо простіші за крісла, причому їх спинці часто надається форма ліри, яка є одним з найбільш використовуваних мотивів в прикрасах предметів меблювання стилю ампір.

Античність


Під античністю розуміють архітектуру стародавньої Греції і Риму.

Старогрецька архітектура, що виникла, на островах Егейського моря була настільки гармонійною і цілісною, що згодом сприймалася пізнішими стилями (Ренесанс, Класицизм, Неокласицизм) як першоджерело, як якийсь еталон для наслідування.

Стародавні Римляни, будучи хорошими учнями греків, не тільки повністю сприйняли їх спадщину, але і розвинули її, доповнивши ордерну систему тосканським і композитним ордерами.

Справжнє ж досягнення римлян в тому, що сумістивши грецький ордер, італійську арку і циліндрове зведення (у греків не було ні того, ні іншого) вони «винайшли» арочно-ордерний осередок (приклад — тріумф. Арка). Римляни також експериментували з такою приголомшливо красивою формою, як купол.

Термін «фреска» походить від італійського виразу «а fresco» — малювали по сирому, ще свіжому вапняному ґрунту фарбами (пігментами), розведеними водою або фарбою.

Фреска була широко поширена в минулі епохи. Її знали в Стародавній Греції, малювали її в Стародавньому Римі, Візантії, на Русі Х-ХII століть (у Києві, Новгороді, Пскові). Розквіт цього виду живопису доводиться на Ренесанс. У цій техніці створені найзначніші і видатніші твори стінопису. На Русі в цій техніці працювали такі майстри, як Андрій Рубльов і Діонісій. У епоху Відродження в Італії — Рафаель, Мікеланджело і багато інших.

В наш час фреска знаходить широке застосування як художнє оздоблення інтер’єрів і екстер’єру, дозволяючи створювати історичні стилізації, обігравати простір згідно єдиному художньому задуму. У інтер’єрі вона виконує ту ж роль, що і твори живопису, дозволяючи вирішити дизайн приміщення у витонченому і вишуканому стилі. Стилістика фрески вибирається і пропонується, залежно від естетичних смаків і побажань клієнта, призначення приміщення, а також його фірмового стилю. Чудово підходить для оформлення інтер’єрів магазинів, кафе, ресторанів, приватних інтер’єрів.

Завжди актуальний декораторській прийом — створення живописних настінних «обманок», традиція, що йде корінням до античної Греції і Риму. Безвідмовно діючий засіб, коли необхідно зорово розширити межі приміщення — фреска, яка дозволяє, не ламаючи стін і не зносячи дах, створювати бажаний інтер’єр.

Арабський стиль


Мусульманське мистецтво істотно відрізняється від християнського. Коран забороняє зображення людей і тварин. Іслам не знав скульптури, зате мусульманські художники створили нескінченну кількість різних орнаментів, якими вони покривали стіни будівель, предмети домашнього ужитку, килими, одяг і ювелірні прикраси, кінську збрую і зброю.

Фантазія мусульманських архітекторів розвивалася так само стрімко, як перебільшувалося багатство і тяга до розкоші їх правителів. Неперевершеними по казковій красі і багатству прикраси є мусульманські або мавританські споруди в Іспанії. Палаци халіфа і його вельмож утопали в розкоші, оточені тінистими садами з фонтанами і екзотичними птахами. Сполучаючи архітектуру, зелень і воду, арабські архітектори хотіли, щоб природа «увійшла» до архітектури.

Майже невагомі колони, яких велика кількість, несуть схожі на бджолині стільники аркади і черепичні дахи. Точно мереживні, вони здаються настільки крихкими, що нагадують бурульки або сталактити в печерах.

Чарівне відчуття ще більше посилюється від багатства кольору: капітелі білих колон покритих мерехтливою позолотою, а арки — фантастичним узором із золота, червоної кіноварі і темно-синьої блакиті.

В ісламській архітектурі широко використовувалися арки. У Іспанії арки мали характерний вид підкови, запозичений з архітектури вестготів. Пізніше ці форми поступилися місцем більш декорованим формам.

Арт-деко


Арт Деко стиль зірок що зародився в Парижі в період між першою і другою світовими війнами. Цьому стилю характерні легкість і витонченість.

В цілому стиль «Арт Деко» можна розглядати як останню стадію розвитку мистецтва періоду Модерна або як перехідний стиль від Модерна до післявоєнного функціоналізму, дизайну «інтернаціонального стилю». Останній шикарний стиль європейських столиць.

Змішання елементів ампіру, архаїки єгипетського мистецтва, індійської екзотики і африканського мистецтва. З’явився на хвилі неокласицизму.

У 20-і роки XX століття еталоном «арт деко» стали розкішні інтер’єри океанських лайнерів і дорогі готелі. Майстерність дизайнера допоможе підкреслити окремі стильні (часом колекційні) речі в еклектичному інтер’єрі.

Традиційне «арт деко» екзотичне пальмове дерево — проко. Химерна гра кольорів: кольори слонячої кістки, насичені коричневі тони, всі відтінки золотого.

Африканський стиль


Найбільш екзотичним зі всіх існуючих стилів є африканський стиль. Пристрасть до екзотики — це так по-людськи. Прикраса інтер’єру в африканському стилі розбурхує уяву, створює відчуття дотику до таємниці, до чогось особливого. Максимально екзотичний і гротесковий, він відразу ламає шаблонні уявлення про те, яким повинен бути інтер’єр. Щоб додати своєму житлу африканський колорит, глобальне перевлаштування квартири влаштовувати зовсім не обов’язково.

Цей стиль — саме втілення динаміки, експресії і життєвої енергії, що б’є через край. Цікавого візуального ефекту в такому інтер’єрі можна досягти за рахунок вміло підібраної гри контрастів. Наприклад, для обробки приміщення можна вибрати теплі, м’які, приглушені тони: піщаний, теракотовий, палевий, колір топленого молока, охри або деревної кори. На цьому фоні дуже ефектно виглядатимуть предмети декору, штори і драпіровки насичених відтінків: багряна або лимонно-жовта обробна тканина м’яких меблів, апельсинові світильники і строкаті килими з характерними орнаментами. У плані колірної гамми африканський стиль накладає, мабуть, єдине обмеження: не слід використовувати явно синтетичні, флуоресцентні тони.

Найважливіші елементи інтер’єру по-африканські — численні предмети декору і прикладного мистецтва.

Бароко


Бароко (італьян. Barocco — химерний). Звичайно, кажучи про мистецтво XVII століття, відзначають два основні стилі — бароко і класицизм, а також третє, поза стильовий реалістичний напрям. Всі ці стильові напрями існували одночасно, а іноді з’єднувалися в одному пам’ятнику, що не завжди дозволяє говорити про чистоту стилю в тому або іншому творі.

Батьківщиною бароко вважається Рим, а найбільш яскраві зразки архітектури цього стилю були створені в Італії, Іспанії, Португалії, Південній Німеччині, Чехії, Польщі, Литві, іспанських і португальських колоніях в Латинській Америці. У всіх цих країнах католицька церква мала дуже великий вплив і, таким чином, бароко став стилем, який вона узяла на озброєння.

Даний стиль покликаний продемонструвати багатство і престиж власника. Характерними особливостями стилю є: переважання криволінійних форм, пишнота, використання архітектурних форм (виті колони, архітектурний декор). Широке використання лакування, цінних матеріалів в обробці: золото, срібло, мідь, кістка, мармур, різні породи дерева, мозаїка, облицювання шпоною. Замість кругів і овалів попереднього стилю — складні контури спіралей. Замість гладких поверхонь — увігнуті і опуклі. Різьблення в’юнких стебел, вінків, раковин, гірлянд. Вперше з’являються повноцінні кабінети з обшивкою стін в єдиному стилі з меблями.

Бідірмейер


Стиль бідермейер, привніс в буржуазне житло скромний речовий світ з легким нальотом сентиментальності. Пізніша, зарозуміла епоха дала цьому стилю глузливе прізвисько «бідермейер» (слово «бідермейер» — «бравий пан Мейє» — як синонім міщанства ввів в ужиток поет Эйхгодт).

Від холодного, аристократичного ампіру бідермейер успадкував основні принципи побудови і лаконізм. Буржуазній свідомості відповідали такі стильові форми, в яких головний акцент був на практичності. Критерієм побутової речі, меблів, вважалися, перш за все, такі якості, як міцність, доброякісність, зручність.

У меблях епохи бідермейер ми вже можемо виявити велику частину сучасних типів. Ніколи ще меблі не були такими «меблевими» по характеру, тобто вільної від архітектурних форм і чужорідного декору. Критерієм якісності меблів тепер вважаються зручність форм і бездоганна столярна робота. Простота форм меблів компенсувалася яскравим забарвленням оббивок і завісок, орнаментованих мотивами натуралістично трактованих кольорів. У цю епоху виникла і так звана «чиста кімната» (вітальня). Простір кімнат заставлений великою кількістю меблів, які прагнули згрупуватися в центрі і притому так, щоб порожнечі залишалося якомога менше.

У меблях стилю бідермейер строгість і холодна величавість класицизму поступово витісняються природнішими формами, плавно зігнутими лініями. Конструкції окремих типів меблів відрізняються дотепністю і оригінальністю; головне їх достоїнство — практичність і зручність в побуті. За прикладом англійських меблевих майстрів столяри бідермейера захоплювалися і конструюванням багатофункціональних, «комбінованих» меблів: розсувних столів; столів з висувними або відкидними столешницями; стільців і столів, що трансформуються в бібліотечні сходи; письмових столів і шаф з різними скриньками і т.д.

У епоху бідермейер найбільш поширеними предметами побутових меблів були різноманітні шафи і комоди. Прості форми і лінії, вільні від декору поверхні цих предметів дозволяли повніше виявити природну красу кольору і текстури дерева. Корпус предмету вирішувався в простих геометричних формах; бічні стінки і дверці виконувалися або рамочно-філеночними, або суцільними, без жодних розділень; у разі рамкового оформлення рамки були простими, не профільованими, трапецієвидними в перетині. У меблях бідермейера все ще часто зустрічаються неминучі сліди архітектоніки у виді не сильно виражених, часом схемний вирішених карнизів, тимпанів, колонок або пілястрів і гладких, злегка масивних опор.

Велика частина того, що склалося в цю епоху типів меблів не втратила своєї актуальності і до цього дня. Вона відмінно підійде для оформлення класичного інтер’єру.