Економічне обгрунтування проекту (2 частина)

Економічна система — це сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також на регулювання такої діяльності у відповідності з метою суспільства. Основними елементами економічної системи, її підсистемами, є: •виробничі сили; •техніко-економічні відносини; •організаційно-економічні відносини; •виробничі відносини, чи відношення до власності; •господарський механізм, так як регулювання економічної діяльності здійснюється за його допомогою.

Види економічних систем:

Традиційна 1. Панування приватної власності.
2. Низький рівень економічного і соціального розвитку.
3. Виробництво, розподіл і обмін базуються на звичаях, традиціях, культових обрядах.
6. Технічний прогрес різко обмежений.
7. Неписьменність населення, перенаселеність, високий рівень безробіття, низька продуктивність праці.
8. Темпи росту населення перевищують темпи росту промислового виробництва.
9. Велика зовнішня фінансова заборгованість.
10. Виключно висока роль держави і силових структур в економіці і політиці. Країни традиційної системи є постачальниками сировини і матеріалів для світового господарства, служать ринком збуту готової продукції.

Командна 2. Суспільна власність на фактори виробництва.

2. Панування централізованого планування і розподілу економічних ресурсів.
3. Колективне прийняття господарських рішень шляхом централізації планування економічної діяльності.
4. Відсутність будь-якої конкуренції і монополізм виробників.
5. Відсутність ринкової системи стимулювання і мотивації виробників.
6. Панування виробника над споживачем. На ринках при такій системі купується тільки те, що виробляється. Вибору у споживача немає.

Командна 2. Суспільна власність на фактори виробництва. 
2. Панування централізованого планування і розподілу економічних ресурсів.
3. Колективне прийняття господарських рішень шляхом централізації планування економічної діяльності.
4. Відсутність будь-якої конкуренції і монополізм виробників.
5. Відсутність ринкової системи стимулювання і мотивації виробників.
6. Панування виробника над споживачем. На ринках при такій системі купується тільки те, що виробляється. Вибору у споживача немає.

Змішана 3. Приватна власність у її різноманітних формах.
2. Переплітання, взаємопроникнення і взаємодоповнення колективного, приватного і державного господарств, а також взаємний перехід одного типу господарства в інший.
3. Соціальна орієнтація економіки, підвищення на її основі життєвого рівня людей. Людина стає головною цінністю в такій системі. Для змішаних систем характерне поєднання саморегулювання і державного регулювання економіки.
4. Демократична форма управління спроможна забезпечити економічні, політичні та духовні гарантії для найбільш повної реалізації можливостей кожної людини.

Ринкова 4. Приватна власність на фактори виробництва.
2. Свобода підприємництва і вибору діяльності.
3. Мета господарюючих суб’єктів — отримання максимального прибутку діючи на свій страх і ризик.
4. Банкрутство чи прихід окремих нових виробників суттєвого значення для ринку немає.
5. Діє чиста або досконала конкуренція і отримується максимум прибутку при мінімумі витрат.
6. Забезпечується панування споживачів над виробниками, тобто виробляється тільки те, що купується.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*